CERTIFICATS D'HOMOLOGACIONS


Per la present ens plau comunicar-vos que tots els nostres equips estan homologats pel Ministeri de Foment conforme a les normatives més recents, tant estatals com europees. Aquesta és la única manera de poder marcar CE i per tant fabricar i comercialitzar. Dels equips que us poden resultar d’interès els números de certificat són els següents:
TRANSMISSOR POTENCIA 5W. Mod. TTU5 E D.G.Tel. 07 98 0363
TRANSMISSOR POTENCIA 10W. Mod. TTU10 E D.G.Tel. 07 98 0364
TRANSMISSOR POTENCIA 50W. Mod. TTU50 E D.G.Tel. 07 98 0365
TRANSMISSOR POTENCIA 100W. Mod. TTU100 E D.G.Tel. 07 98 0366
REEMISSOR DE POTENCIA 5W. Mod. RTU5 E D.G.Tel. 07 98 0583
REEMISSOR DE POTENCIA 50W. Mod. RTU50 E D.G.Tel. 07 98 0587
REEMISSOR DE POTENCIA 100W. Mod. RTU100 E D.G.Tel. 07 98 0591

El Ministeri de Foment de l’Estat és l’única entitat que legalment pot concedir el certificat d’acceptació a Espanya, segons la recent llei de les telecomunicacions ( 11/1998 del 24 d’Abril del present publicada al BOE nº99 amb data 25 d’Abril de 1998, apartat 1056 Ley general de las telecomunicaciones: Capítol IV, articles 55, 57 i 58 ).

Així mateix, FRATEI S.A. té com a premisses de disseny, la robustesa i la qualitat mitjançant l’aplicació de les més modernes tecnologies existents. Per això i perquè ens volem guanyar la vostra confiança reproduïm a continuació alguns fragments legals que creiem d’interès per clients com vosaltres, a fi d’evitar que adquiriu equips sense ésser homologats correctament, la qual cosa en el futur us podria reportar problemes importants:

" art55: .. las comprobación del cumplimiento de las especificaciones técnicas se llevará a cabo en laboratorios de ensayo designados por el órgano competente del Ministerio de Fomento .. art57: .. Para la fabricación, importación, venta o exposición en el mercado de la Unión Europea de cualquier equipo .. será requisito imprescindible haber obtenido previamente el certificado de aceptación .. art58: .. Las competencias de los artículos 55 y 57 se ejercerán por el Ministerio de Fomento .. "

També adjuntem certificats del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya reconeixent la qualitat dels nostres equips i un compromís de manteniment de qualsevol equip FRATEI instal·lat en els seus centres.

FRATEI S.A. desitja oferir-vos un servei d’acord amb les perspectives immediates de lliberalització de les televisions locals. Per això us oferim gratuïtament els nostres coneixements per elaborar estudis de cobertura, radioenllaços, així com resoldre qualsevol qüestió tècnica a l’hora de valorar la possibilitat d’instal·lar una televisió local en la seva demarcació municipal, comarcal o provincial.

Contacteu amb nosaltres sense cap mena de compromís. Esperant poder ser-vos útil, rebeu una cordial salutació.

Per conèixer la normativa de la Llei General de Telecomunicacions, podeu escollir el fitxer amb format Microsoft Word del " Boletín Oficial De Las Cortes Generales " de 08/04/98.

Descargar Ley General de Telecomunicaciones Ley General de Telecomunicaciones
8 d' abril de 1998
72,3 Kb
- MSWord 6.0/95
Aprobació definitiva pel Congrès dels Diputats.

Anar al Menú

teixido@fratei.com

Copyright © 1998-2001 Fratei SA